Cenová kalkulácia | ProDomy

Cenová kalkulácia

Už pri tvorbe cenovej ponuky sa snažíme pristupovať ku každému projektu osobitne, nielen odhadom ceny za meter štvorcový zastavanej plochy. Preto kladieme veľký dôraz na komunikáciu so zákazníkom už v prvotnej fáze spracovania rozpočtu, nielen počas samotnej výstavby.

Pre spracovanie rozpočtu je potrebné zaslať Výkaz výmer, ktorý vám spracuje váš projektant, resp. projekčná kancelária. V tomto prípade je cenová ponuka spracovaná do cca 1 týždňa.

V prípade, že nemáte k dispozícií Výkaz výmer, zašlite nám nasledovné dokumenty v digitálnej forme:

  • výkres základov
  • výkres pôdorys prízemia
  • výkres pôdorys poschodia
  • výkres rezu
  • statiku stavby
  • výkres krovu
  • pôdorys strechy
  • pohľady
  • technickú správu

Uvedené podklady prosíme zaslať na: info@prodomy.skPRODOMY

017 01  Považská Bystrica

IČO: 50971450

Tel: 0917 203 251
Email: info@prodomy.sk

Administratívna doba:

Pondelok:  8,00 – 17,00
Utorok:     8,00 – 17,00
Streda:     8,00 – 17,00
Štvrtok:    8,00 – 17,00
Piatok:      8,00 – 17,00