Základová doska Beluša | ProDomy

Základová doska Beluša

10 / 5 / 2018

Plocha základovej dosky: 154 m2

Hrúbka platne: 150 mm

 PRODOMY

017 01  Považská Bystrica

IČO: 50971450

Tel: 0917 203 251
Email: info@prodomy.sk

Administratívna doba:

Pondelok:  8,00 – 17,00
Utorok:     8,00 – 17,00
Streda:     8,00 – 17,00
Štvrtok:    8,00 – 17,00
Piatok:      8,00 – 17,00