Základy a základové dosky Beluša | ProDomy

Základy a základové dosky Beluša

Aj v lokalite Beluša pre vas ponúkame profesionálnu službu základy a základové dosky.

Plánujete bývať v murovanom rodinnom dome alebo drevostavbe, drevodome alebo inej drevenej stavbe, ktorá taktiež potrebuje mať pod sebou kvalitné základy? Alebo z časového hľadiska by ste chceli stavbu rodinného domu urýchliť? Oslovte nás a my vám radi spracujeme bezplatnú cenovú kalkuláciu na zhotovenie základov alebo základovej dosky podľa projektovej dokumentácie. Pôsobíme v Trenčianskom a Žilinskom kraji.

Ak ste v oblasti Beluša a okolie, môžete využiť našu zákazníkmi obľúbenú službu základy a základové dosky.

Základy a základové dosky sú bezpochyby najdôležitejšou časťou akejkoľvek stavby. Je ich potrebné nielen správne naprojektovať, ale nevyhnutné je ich aj vedieť kvalitne a dobre postaviť. Spoľahnite sa na náš tím odborníkov a skúsených remeselníkov, ktorí majú dostatok skúseností z doteraz zrealizovaných stavieb základov.

Ponúkame vám kompletnú realizáciu výstavby základov – základových dosiek od prvotného vytýčenia geodetom až po betonáž základovej platne.

Čo všetko táto etapa obsahuje?

 • Zhrnutie ornice traktorbagrom a jej premiestnením na pozemku.
 • Výškové zameranie základovej dosky s ohľadom na +/-0 k referenčnému bodu.
 • Vytýčenie vonkajších a vnútorných rohov základových pásov geodetom s následným označením rýh pred výkopom.
 • Výkop základových rýh traktorbagrom za pomoci nivelačného prístroja, ručné dočistenie.
 • V prípade potreby vysypanie základových pásov kamenivom frakcie 16-32 do výšky 100 – 150mm a následné zhutnenie na 150 kPa.
 • Inštalácia pásoviny na uzemnenie bleskozvodu a rozvodovej skrine podľa projektovej dokumentácie.
 • Osadenie priechodov pre inžinierske siete.
 • Betonáž základových pásov a ich prípadné armovanie podľa realizačného projektu statiky.
 • Vytýčenie rohov debniacich tvárnic geodetom.
 • Uloženie debniacich tvárnic s predpísanou horizontálnou aj vertikálnou výstužou.
 • Betonáž debniacich tvárnic.
 • Spätná navážka zeminy a kameniva a jej zhutnenie po vrstvách.
 • Inštalácia ležatej kanalizácie pod betónovú dosku podľa projektovej dokumentácie a jemný obsyp kanalizačných rúr.
 • Obšalovanie betónovej platne po obvode použitím XPS alebo debniacimi doskami.
 • Montáž Kari sietí na celú plochu a ich previazanie podľa projektovej dokumentácie.
 • Betonáž platne.
 • Odstránenie debnenia po celom obvode betónovej dosky.

Doba realizácie: 1 – 2 týždne v závislosti od zložitosti projektu.

 

V prípade záujmu o spracovanie cenovej ponuky, nás neváhajte kontaktovať.

Pre spracovanie rozpočtu nám pošlite nasledovné dokumenty v digitálnej forme:

 • výkres základov
 • výkres rezu
 • statiku stavby
 • technickú správu


PRODOMY

017 01  Považská Bystrica

IČO: 50971450

Tel: 0917 203 251
Email: info@prodomy.sk

Administratívna doba:

Pondelok:  8,00 – 17,00
Utorok:     8,00 – 17,00
Streda:     8,00 – 17,00
Štvrtok:    8,00 – 17,00
Piatok:      8,00 – 17,00