Základové dosky na kľúč Varín | ProDomy

Základové dosky na kľúč Varín

Aj v lokalite Varín pre vas ponúkame profesionálnu službu základové dosky na kľúč.

Plánujete bývať v murovanom rodinnom dome alebo drevostavbe, drevodome alebo inej drevenej stavbe, ktorá taktiež potrebuje mať pod sebou kvalitné základy? Alebo z časového hľadiska by ste chceli stavbu rodinného domu urýchliť? Oslovte nás a my vám radi spracujeme bezplatnú cenovú kalkuláciu na zhotovenie základovej dosky podľa projektovej dokumentácie. Budovať sa dá iba na pevných základoch!

Ak ste v oblasti Varín a okolie, môžete využiť našu zákazníkmi obľúbenú službu základové dosky na kľúč.

Základy resp. základové dosky sú bezpochyby najdôležitejšou časťou akejkoľvek stavby. Je ich potrebné nielen správne naprojektovať, ale nevyhnutné je ich aj vedieť kvalitne a dobre postaviť. Spoľahnite sa na náš tím odborníkov a skúsených remeselníkov, ktorí majú dostatok skúseností z doteraz zrealizovaných stavieb základov.

Ponúkame vám kompletnú realizáciu výstavby základov – základových dosiek od prvotného vytýčenia geodetom až po betonáž základovej platne.

Čo všetko táto etapa obsahuje?

 • Zhrnutie ornice traktorbagrom a jej premiestnením na pozemku.
 • Výškové zameranie základovej dosky s ohľadom na +/-0 k referenčnému bodu, ktorý určí investor.
 • Vytýčenie vonkajších a vnútorných rohov základových pásov geodetom s následným označením rýh pred výkopom.
 • Výkop základových rýh traktorbagrom za pomoci nivelačného prístroja, ručné dočistenie.
 • V prípade potreby vysypanie základových pásov kamenivom frakcie 16-32 do výšky 100 – 150mm a následné zhutnenie na 150 kPa.
 • Inštalácia pásoviny na uzemnenie bleskozvodu a rozvodovej skrine podľa projektovej dokumentácie.
 • Osadenie priechodov pre inžinierske siete.
 • Betonáž základových pásov a ich prípadné armovanie podľa realizačného projektu statiky.
 • Vytýčenie rohov debniacich tvárnic geodetom.
 • Uloženie debniacich tvárnic s predpísanou horizontálnou aj vertikálnou výstužou.
 • Betonáž debniacich tvárnic.
 • Spätná navážka zeminy a štrkodrviny a jej zhutnenie po vrstvách.
 • Inštalácia ležatej kanalizácie pod betónovú základovú dosku podľa projektovej dokumentácie a jemný obsyp kanalizačných rúr.
 • Obšalovanie základovej dosky po obvode použitím XPS alebo debniacimi doskami.
 • Montáž Kari sietí na celú plochu a ich previazanie podľa projektovej dokumentácie.
 • Betonáž základovej dosky.
 • Odstránenie debnenia po celom obvode základovej dosky.

Doba realizácie: 1 – 2 týždne v závislosti od zložitosti projektu.

 

V prípade záujmu o spracovanie cenovej ponuky, nás neváhajte kontaktovať.

Pre spracovanie rozpočtu nám pošlite nasledovné dokumenty v digitálnej forme:

 • výkres základov
 • výkres rezu
 • statiku stavby
 • technickú správu
V lokalite Varín pre vás ponúkame aj tieto ďalšie služby:


BROS Estate, s. r. o.

Prevádzka – Považská Bystrica

IČO: 50971450

Tel: 0917 203 251
Email: info@prodomy.sk

Administratívna doba:

Pondelok: 8,00 – 17,00
Utorok:     8,00 – 17,00
Streda:     8,00 – 17,00
Štvrtok:    8,00 – 17,00
Piatok:     8,00 – 17,00